ความหมายของศิลปะ #2

posted on 17 Jul 2015 23:40 by salah in movie
 
               
blackfat one minute ชุด"เรียนรู้ศิลปะพื้นฐาน"ตอน "ความหมายของศิลปะ 2"
ท่านเพลโต(Plato) นักปรัชญาชาวกรีก บอกว่า…ศิลปะคือการเลียนแบบ
ท่านอริสโตเติล(Aristotle) นักปรัชญาชาวกรีก บอกว่า "ศิลปะคือการเป็นตัวแทนของชีวิต"­
ท่านเลโอ ตอลสตอย(Leo Tolstoy) นักประพันธ์ชาวรัสเซีย บอกว่า "ศิลปะคือการแสดงออก"
ท่านโรเจอร์ ฟรอย(Roger Fry) จิตรกรนักประพันธ์ชาวอังกฤษ บอกว่า "ศิลปะคือรูปทรง"
ท่านจอร์น ดิวอี(John Dewey) นักปรัชญาชาวอเมริกัน บอกว่า "ศิลปะคือประสบการณ์"
ท่านจอยช์ แครี(Joyce Carry) นักประพันธ์ชาวไอริช บอกว่า "ศิลปะคือการเห็นแจ้ง"

Comment

Comment:

Tweet